Svaki je početak težak, ali samo ispravna vizija može nas odvesti visoko na put razvoja. Naša vizija je dom i mogućnost da svaka osoba stvori svoj dom, svoje utočište, gdje god, kad god …

Proizvodnja namještaja, izradu našeg sna počeli smo još davne 1956. godine, skromno i bez iskustva, ali spremni nositi se s teškim izazovima, voljni učiti na vlastitim greškama. Odlučili smo da smo se u prvih pet godina našeg postojanja pretvorimo iz stolarske radionice u prepoznatljivog proizvođača kuhinjskog i furniranog namještaja. Godine 1962. udružili smo se s drugom stolarskom tvrtkom i učinili naš program daleko raznolikim.

Do kraja iste godine naša novo integrirana tvrtka „Namještaj“ zapošljavala je više od 350 radnika. U desetljeću koje je uslijedilo, sve do 1972. godine, kada se društvo integriralo s velikim industrijskim kompleksom drvne industrije Šipad, proces našeg stalnog ulaganja nikada nije prestao. Investirali smo u pogon i skladišni prostor, u ugradnju visoko produktivnih linija u krojenje, u brojne tehnološke instalacije, ali smo uložili i u ekološke projekte kao što je izgradnja nove kotlovnice u kojoj smo koristili drvni otpad i piljevinu iz tehnološke proizvodnje, kao izvor energije.

Postajući sve više i tehnološki i ekološki osposobljeni i svesni, nastavili smo da investiramo u dizajnersko osoblje, što nas je, kao sastavni dio porodice Šipad, učinilo jednim od najznačajnijih i najsavremenijih proizvođača kuhinjskog namještaja u bivšoj Jugoslaviji. Redovno smo obilazili regionalne sajmove, ali i najveće i najznačajnije sajmove Evrope kao što su sajmovi nameštaja u Kelnu i Parizu. Kao podsticaj za dalji i kvalitetniji rad dobili smo brojne nagrade i priznanja.

Naša fabrika koju smo izgradili kao dom, pažljivo se brinući za naše radnike, brinući se za kvalitet njihovih života i živote njihove djece. Da, ideja o domu je prisutna od samih početaka… želimo stvoriti dom – u našoj kompaniji, u vašoj kući. Novi izazovi 21. veka dodatno su osnažili našu viziju. Stoga, nastavljamo sa novim imenom Hejmo (Esperanto za dom), kako bi naša vizija – baš kao i ideja Esperanta – bila zajednički jezik razumijevanja.